sürekli eğitim

Standart Matbaacılık hızla gelişen ve değişen dünya dinamiklerinde, zamanın ruhunu yakalamanın başlıca yolunun bilgi ve deneyimi arttıracak eğitimler olduğunun bilincindedir. Çalışanlarının “sürekli eğitim” yöntemiyle teorik bilgilerini arttırırken, çeşitli uygulamalarla deneyim kazanmalarını da desteklemektedir. Böylelikle Standart Matbaacılık öğrenme kültürü yıllar içinde oluşurken, öğrenilmiş dersler, edinilmiş tecrübeler, yeni bilgilerin aktarımı deneyim odaklı şekillenmiştir.

Standart Matbaacılık, yeni teknolojileri kullanabilen, karşılaştığı sorunları çözme sürecinde yaratıcı yorumunu katabilen, birlikte çalıştığı kişilerle olumlu iletişim kurabilen, ekip ruhu ve çalışmasıyla hareket eden, entelektüel ve duygusal kapasitesini en iyi şekilde kullanabilen çalışanlar yetiştirerek yenilikçilik ve liderlik değerlerini gerçekleştirmeyi amaç edinmektedir.

Bunun için Standart Matbaacılık her yıl bir eğitim planı oluşturmakta, eğitim sonrası değerlendirmeler yapmakta, eğitimlerin işe ve iş ilişkilerine yansımasını gözlemlemektedir.

Standart Matbaacılık genel eğitim başlıkları şöyledir:

  • Acil durum eğitimleri
  • İlkyardım eğitimleri
  • Oryantasyon eğitimleri
  • İletişim eğitimleri
  • Mesleki eğitimler
  • Sektördeki yeni uygulama eğitimleri
  • İşbaşı eğitimleri (Uygulamalı)

Standart Matbaacılığın eğitim konusundaki ikinci odak noktası çalışanlarımızın yanında, ülkedeki eğitim düzeyini de çeşitli yollarla destekleyerek ülke eğitim düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda, sanayi okul işbirliği projeleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaacılık Bölümü öğrencileriyle eğitim projeleri, Üniversitelerin Basım Yayın ve Grafik Bölümü öğrencileriyle eğitim projeleri, kız çocuklarının maddi ve manevi olarak desteklenmesi gerçekleştirilmektedir.