Sürdürülebilirlik

Standart Matbaacılık çevreye karşı sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir, temiz bir dünya bırakmanın zorunluluğuna inanmaktadır. Temel değerlerinden biri olarak benimsediği bu yaklaşımı, faaliyetlerinin her aşamasında dikkate almaktadır. Bu doğrultudaki hedef ve taahhütleri içeren Çevre Politikası, Standart Matbaacılık’ ın tüm operasyonlarında uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, Standart Matbaacılık çevreyi korumak için tüm yasa ve yönetmeliklere uyarak her türlü kirliliği önlemeyi, sürdürülebilir kaynak kullanmayı, doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri dönüşüm ve geri kazanımı arttırmayı, süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri kullanmayı hedefler.

Bu hedefler doğrultusunda Standart Matbaacılık;

Çevre ve enerji ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı,

Oluşturulan Atık Yönetimi Süreci ile süreçler bazında geri dönüşüm ve geri kazanımı en verimli şekilde yönetmeyi,

Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlayarak, atık oluşumunu mümkün olan en düşük seviyeye indirmeyi,

Enerjiyi doğru ve verimli kullanmayı ve tüketimini azaltmayı, doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmeyi,

Sürekli etkileşim ve sürekli eğitimler ile tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi kısacası etkileşimde olduğumuz tüm paydaşlarımızı ve toplumu çevre ile ilgili konularda bilinçlendirmeyi ve farkındalık kazandırmayı beyan ve taahhüt eder.