• Standart Matbaacılık çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını her şeyin üstünde tutar. Bunu sağlamak için gerekli olan tüm önlemleri alır.

  • Standart Matbaacılık, gelecek kuşaklara yaşanabilir, temiz bir dünya bırakmanın zorunluluğuna inanmaktadır.

  • Hızla gelişen ve değişen dünya dinamiklerinde, zamanın ruhunu yakalamanın başlıca yolu bilgi ve deneyimi arttıracak eğitimlerdir.

  • Mükemmellik anlayışımızla örnek bir kuruluş olmayı, Müşteri memnuniyetini sürekli arttırmayı hedefliyoruz.